login: hasło:

Wiosna 2011 Pierwsza Liga Naturalna
(Wiosna 2011)

Fortuna 4 : 0 FC Futboliści
Artur Dzik
Brzozowski Grzegorz
Piotr Góreczny
Czapski Adam
Tomasz Krzymiński Ekiert Paweł
Michał Kubaszewski
Krawczyk Grzegorz
Dariusz Kłosiński
Orzechowski Robert
Paweł Starzewski Paszkowski Jerzy
Michał Strzemiński Szmeja Patryk
Zawadzki Piotr